Вашият Опит в Чужбина

Опитът Ви в чужбина ще се организира от Кариерния център към ВУМ и неговите партньори. Опитът в чужбина ще е задължително изискване за да продължите обучението си през следващия семестър и да завършите съответната учебна година.

Стажът в чужбина ще дава възможност на възпитаниците на ВУМ да придобият опит и практически умения чрез поемането на отговорност като служители в дадена компания или организация, запознавайки се отблизо със спецификата на работния процес. Опитът в чужбина ще част от формалното академично обучение. Предназначението му е Разнообрази учебната програма и да се придобият допълнителни практически способности по дисциплини от учебната програма на, които студентът е взел или предстои да вземе. След приключване на програмата, на студентите се присъждат 30 ECTS кредита за семестър 2 (Работен Опит с Erasmus+) и 4 (Работи, пътувай и учи).

Конкретните дестинации и обекти, в които ще бъдат изпращани студентите, за да придобият своя опит в чужбина, ще се подбират въз основа на индивидуалното представяне на студента по време на лекциите и практическите занятия в рамките на теоретичната подготовка в продължение на семестъра.
Работен Опит с Erasmus+ : Провежда се в малък независим ресторант с „Мишлен” звезди в Европа, където студентите ще имат възможността да приложат на практика своите технически знания и умения, да се научат как да работят в екип с високо квалифицирани кулинарни специалисти и да постигнат по-висока прецизност, резултатност, организираност и устойчивост на стрес. Най-добре представилите се студенти ще получаат възможността за програма в ресторант с „Мишлен“ звезди.

Работи, пътувай и учи: Провежда се в 5 или 4-звездни хотели в различни страни по света. Това практическо обучение запознава студентите с процесите и работната атмосфера в ХоРеКа бизнеса, като им дава възможност да оценят мястото и важността на кулинарията в една по-мащабна бизнес среда. Програмата е предвидено да протече като вид обучение за придобиване и на управленски умения, като запознава студентите с особеностите на „големия бизнес“, доста по-различен от този в малките ресторанти с „Мишлен“ звезди. Подборът на дестинациите, обектите и позициите в които се осъществява програмата, ще се извършва в съответствие с демонстрирания професионален профил и интереси на студентите.

Позиции, които студентите могат да заемат по време на своя стаж в чужбина:
Работен Опит с Erasmus+ : CommisChef 1 или 2;
Работи, пътувай и учи : ChefdeTournant, CommisDemiChef; за най-добре представилите се студенти – ChefdePartie.
Продължителност на програмата
Минимум 6 месеца (препоръчително); Максимум 8 месеца

Стъпка по стъпка: Кой какво прави?
Изпращане на кратко представяне на компанията до кариерния център на ВУМ, информация за свободните позиции и изисквания към кандидатите (не е задължително);

Подписване на “Договор за сътрудничество”, определящ реда и условията за сътрудничество между ВУМ и приемащата компания (не е задължително);
Кариерният център към ВУМ ще подбира най-подходящите студенти според изискванията. Одобрените CV-та, видео презентации и формуляри за оценка, попълнени от главния шеф-инструктор, се предават на приемащата компания за преценка и подбор на кандидати.

Провеждане на интервюта с одобрените студенти – интервюто ще може да се проведе лично, чрез видео-конферентна връзка или по интернет /скайп/. Желателно е интервютата да се провеждат от приемащата компания, но това би могло да се прави и от ръководителя на Кариерния център към ВУМ, ако има такава договорка;

Подбор на подходящите студенти въз основа на техните профили;

В случай на одобрение, компанията, студентът и ВУМ ще подписват „Споразумение за практика”, предоставено от ВУМ. То трябва да посочва началната/ крайната дата на програмата, името и данните за контакт на ръководителя на студента, реда и условията за финансиране на програмата, основните задължения на студента и т.н.; при неодобрение – ВУМ ще предлага друг кандидат.

Кариерният център към ВУМ ще съдейства на одобрения/те кандидат/и при попълването на документи, получаването на виза и трябва ли да се пише, закупуването на билети, намирането на място за отсядане (ако такова не е било осигурено от компанията) и изцяло го/ги подкрепя по време на целия опит в чужбина;
Приемащата организация ще посреща студентите при пристигането им (не е задължително) и ще им оказва съдействие по въпроси, свързани с данъчните власти;

Компанията ще осигурява въвеждащо обучение за студента по отношение на наредбите за безопасност и здраве, за евакуация при пожар, за оказване на първа медицинска помощ; докладването за инциденти, произшествия и опасни условия на труд, и т.н.

ВУМ предоставя на студентите междинен и финален формуляр за оценка, който трябва да бъде попълнен от представител на приемащата организация в средата и в края на програмата.

Меню