ВУМ подписа и подкрепи Пакта за уменията в туризма

  1. Начало
  2. Uncategorized
  3. ВУМ подписа и подкрепи Пакта за уменията в туризма

През ноември 2020 г. Европейската Комисия лансира нова рамка за развитие и допълване уменията на заетите – това е Пактът за уменията. Идеята е да се предостави възможността на всеки един да се обучава, квалифицира, преквалифицира и да придобие конкретни умения, които ще са му полезни в работата му. В инициативата се включват фирми от съответния отрасъл, в сътрудничество с образователни и обучителни институции, както и с подкрепата на държавни институции и местни власти, браншови организации и др.

Пактът за уменията стартира с 14 отрасъла на икономиката, но списъкът тепърва ще се разширява. Дългосрочната цел е да се образоват над 60 милиона работници в рамките на ЕС, да се предостави шанс на хората в социален риск да се обучат и да работят, но също така да се предложи професионално развитие на онези, които имат нужда от преквалификация и придобиване на съвсем нови знания и умения. Пактът за уменията приема като ценности ученето през целия живот, създаването на силни партньорства за развитие на умения, наблюдение и оценка на търсенето на определени умения, както и недопускането на дискриминация и осигуряване на равни възможности за всички, които желаят да учат.

На 31 януари 2022 туризмът официално бе включен като един от отраслите, които активно ще участват в Пакта за уменията. Горди сме, че Висше училище по мениджмънт – Варна, е сред първите подписали и подкрепили Пакта за уменията в туризма, заедно с партньорите си от алианса Next Tourism Generation. Заедно с останалите участници ВУМ се ангажира да работи по многобройните дейности за обучение и преквалификация на служителите в туризма, като така всички заедно ще допринесат за по-бързото възстановяване на туризма от пандемията и за дългосрочното му успешно развитие.

Меню