Иновации и кретивност в кулинарните изкуства

  1. Начало
  2. Uncategorized
  3. Иновации и кретивност в кулинарните изкуства

В началото на месец декември се проведе първият етап от модула „Иновации и креативност в кулинарните изкуства“, част от обучението на студентите, обучаващи се в последна година на специалностите „Гастрономия и кулинарни изкуства“ и „Хотелиерство и кулинарни изкуства“, а именно идейните презентации.

Задачата на студентите бе да измислят и представят иновативна и креативна кулинарна идея, както и да предложат начин за практическата й реализация, а именно да проследят алгоритъма за разработване и развитие на нов продукт.

По време на презентациите, студентите впечатлиха с новаторски и дори ексцентрични идеи. Част от младите кулинари са се концентрирали върху визуалното преживяване, свързано с тяхното изделие, а други наблягат на вкусови качества или нестандартна текстура, опитват интересни съчетания на храни и продукти, или използват елементи от националната си кухня.

След презентациите, всеки от студентите ще има възможността да реализира своята идея в професионалната кухня на Институт по кулинарни изкуства, а следващата стъпка от иновативния модул ще бъде публично събитие, което ще се проведе през месец февруари 2024 г. По време на събитието младите шеф-готвачи ще демонстрират своите иновативни кулинарни продукти пред комисията за оценка, представители на F&B индустрията и професионалисти от сферата на туризма и гостоприемството. Демонстрацията има за цел да привлече реални бизнес инвеститори, които не само биха оценили таланта и уменията на студентите, но също така биха могли да проявят интерес за закупуване и прилагане в практиката на някои от идеите.

Обучението в Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт е изключително практически-ориентирано и се характеризира с иновативност, изследователски елементи и нетрадиционен подход към кулинарните изкуства. Наред с академичните знания, студентите започват да трупат значителни практически умения още от началото на обучението си, което ги подготвя за реална работна среда и спомага за професионалното им и творческо развитие.

Практическата подготовка на студентите се реализира в различни направления, с цел запознаването им с целия спектър от дейности в сферата на гостоприемството и кулинарните изкуства. Под ръководството на техните шеф-инструктори, всеки семестър студентите планират и организират повече от 30 тематични събития, по време на които реални клиенти резервират места в специално оборудвания учебен ресторант. В рамките на обучението си студентите получават възможност да участват и в редица външни за образователната институция събития – изложения, панаири, благотворителни събития, кулинарни демонстрации, състезания и други, както в България, така и в чужбина. Безспорно, едно от най-важните предимства на обучението в Институт по кулинарни изкуства е възможността студентите да проведат до 12 месеца практически стаж в чужбина и да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Университетът партнира с повече от 80 висококатегорийни ресторанта, включително такива със звезди „Мишлен“ в Европа, за да предложи най-добрите възможности за практика на студентите и да ги фокусира върху всеки детайл от реалното функциониране на ресторантьорския и кетъринг бизнес, формирайки у тях ценностите и уменията, които се изискват от бъдещите предприемачи и лидери в хранителната индустрия.

Меню