Ние предлагаме кратки и ясни стъпки за кандидатстване. Основните изисквания към всеки студент в Институт по кулинарни изкуства са висока мотивация, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България. За подробна информация за изискванията за прием и стъпките за кандидатстване, последвайте бутона по-долу.

Меню