Details
Date:

July 12

Time:

07:00 pm - 09:00 pm

Website:
Event Website
Venue

Culinary Arts Institute

Oborishte 13A

Varna, Bulgaria, 9000

⬇For English scroll down⬇
Петък, 12 Юли – Вечеря при шеф Робин!
Шоу Кукинг / Готвене на живо!
Лимитиран намален брой на гостите.
Гостите ще получат на тръгване рецептите на ястията, подписани от Шефа 🙂
в Институт по Кулинарни Изкуства, Варна
Място: “Оборище” 13А
Час: 19:00 часа
4 – степенно меню ; цена 35 лева
За Шеф Робин:
Шеф Робин Вилареал има повече от 15 години опит в кулинарното обучение и разработването на учебни програми. Той е превърнал страстта си към храната и готвенето в успешна кариера, заемайки лидерски и съдийски роли в сферата на кулинарното образование.
Гражданин на света, роден в Кузон, Филипини, той е живял на континентите Азия, Америка, Австралия и Европа; има двойно гражданство от Филипините и Мексико, и говори свободно английски, испански и Тагалог.
Шеф Робин завършва през 2003 г. с диплома с високо отличие от Le Cordon Bleu. Също така той получава множество други сертификати от институти като Кралско Тайландско училище по Кулинарни Изкуства, от Lenôtre, от Института за Висше Образование UVM/Glion, и Кулинарния Институт на Америка.
Шеф Робин Вилареал е бил Директор/Главен Шеф-инструктор в Кулинарната академия HRC и Програмен директор/Главен Шеф-инструктор във Висше Училище по мениджмънт (ВУМ). Днес Шеф Робин продължава да си сътрудничи с ВУМ като Посланик и Ръководител на стратегически кулинарни проекти, чиято цел е да разпространи уникалните кулинарни програми за преподаване и обучение на ВУМ в други университети по света.
„Отличителният вкус, комбинация от аромат и вкусови усещания, е сред най-важните критерии за всяко ястие. Без него няма дълготрайно впечатление. Винаги имайте предвид какъв ще бъде крайният вкус”
Резервирайте на: 0882 59 51 80
(понеделник до петък 10:00 – 17:00)

Friday, July 12 – Chef’s Table Dinner with Chef Robin!
at Culinary Arts Institute, Varna
Show-cooking / Cooking Live!
Limited intimate number of guests.
The guests will leave with the recipes, signed by the Chef.
Location: Oborishte Street, 13A
Hour: 19:00
4-course menu; Price 35 BGN
About Chef Robin:
Chef Robin Villarreal has more than 15 years of culinary instruction and curriculum development experience. He has turned his passion for food and cooking into a driven career, succeeding leadership and judging roles in culinary education industry.
A citizen of the world, born in Quezon City, Philippines, he has lived abroad in the continents of Asia, America, Australia and Europe. He has the dual nationality of Philippines and Mexico and speaks fluent, English, Spanish and Tagalog.
Chef Robin graduated in 2003 obtaining a Grand Diploma with high distinction from Le Cordon Bleu. Furthermore, he obtained numerous other certificates from institutions like Royal Thai School of Culinary Arts, Lenôtre, UVM/Glion Institute of Higher Education and the Culinary Institute of America.
Chef Robin Villarreal had been a Director/Head Chef Instructor at HRC Culinary Academy, and Program Director/Head Chef Instructor at Varna University of Management (VUM). Today, Chef Robin continues to collaborate with Varna University of Management as Ambassador and Head of Strategic Culinary projects, which aims to diffuse VUM,’s unique culinary teaching and training programs to other Universities around the world.
“Flavour, the combination of aroma and taste are among the most important criteria in any dish. Without it there is no lasting impression. Always keep in mind what the end flavour will be”
Book at: 0882 59 51 80
(Monday to Friday 10:00 – 17:00)

Menu