Details
Date:

January 17

Time:

06:30 pm - 10:00 pm

Website:
Event Website
Venue

Culinary Arts Institute

Oborishte 13A

Varna, Bulgaria, 9000

French Inspiration
January 17th, Friday
15 leva – the price includes a glass of wine
Culinary Arts Institute
Varna, Oborishte 13A Street

The third exam of 1st Semester students.
Take advantage of this special offer – the menu, priced at only 15 leva, is fully composed by our students as part of their final grade.

For reservations and queries call +359 885 39 86 32 – Monday to Friday.
Please call at least one day before the event to reserve your seat in the restaurant.

~~~

Френско Вдъхновение
17-ти Януари, Петък
15 лева – цената включва и чаша вино
Институт по Кулинарни Изкуства
Варна, ул. Оборище 13А

Третият изпит на учениците от 1-ви семестър.
Възползвайте се от тази специална оферта – менюто, само за 15 лева, е изцяло изготвено от нашите студенти като част от тяхната финална оценка.

За резервации и въпроси се обадете на +359 885 39 86 32 – Понеделник до Петък.
Моля обадете се поне един ден преди събитието за да си запазите място в ресторанта.

Menu