Завършването на бакалавърска програма в Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт  дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

Още в процеса на обучението си, студентите получават редица привилегии, които им помагат да положат основите на своята мечтана кулинарна кариера. Образователната им програма включва до 500 часа практическо обучение и ежеседмично организиране на публични събития, което помага на студентите да придобият практически умения в реална работна среда и изгражда компетенции за успешно управление на времето и работа в екип.

Важно предимство на обучението в Института по кулинарни изкуства е възможността нашите студенти да проведат до 12 месеца практически стаж в чужбина и да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Ние вярваме, че практиката при едни от световноизвестните и признати шеф-готвачи в изискани ресторанти и ресторанти, отличени с „Мишлен“ звезди, е най-добрият начин не само за професионално израстване, но и за създаване на полезни бизнес контакти.

Нашите възпитаници се реализират във всички области на хотелиерството и туристическата индустрия. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие като главни готвачи, помощник главни готвачи, шеф де парти, шеф сладкари, мениджъри на ресторанти и хотели, F&B мениджъри, бизнес консултанти и предприемачи в сферата на хотелиерството, гастрономията и кулинарните изкуства.

В Институт по кулинарни изкуства ние подготвяме своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Както по време на обучението си, така и след завършване, като членове на нашата Алумни мрежа, нашите студенти могат да разчитат на професионалната подкрепа на Кариерния център на ВУМ. Нашите кариерни експерти предлагат пълно съдействие на студентите в намирането на най-подходящото място за стаж, подпомагат ги през целия период на провеждането му, предоставят им безвъзмездни кариерни консултации – за разработване и дизайн на автобиография, за търсене на работа, за успешно представяне на интервю, за правните аспекти на заетостта в различните държави и много други.

Университетът поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Свържи се с Кариерен център

гр. Добрич, ул. България 3 Офис: 11
Тел: +359 58 655 612
E-mail: vumcareercenter@vumk.eu
Работно време: от 9:00 до 17:00, понеделник – петък

Меню