Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване

  1. Начало
  2. Uncategorized
  3. Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване

Програмният директор на Culinary Arts Institute Крис Зишк, в качеството си на експерт към Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ), взе участие в работен семинар, провел се в гр. Рига, Латвия на 29 и 30 октомври 2015 г., в рамките на проект „Обучение по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване“ (CASYS) / Culinary Arts Education in Support of Youth Employment and Social Inclusion (CASYS) /. Проектът се изпълнява в рамките на Програма ЕРАЗЪМ+ в партньорство с институции от 7 държави – Литва, Латвия, Словения, Италия, Испания, Великобритания и България, сред които университети, центрове за професионално и продължаващо обучение, мрежи от неправителствени и младежки организации и др. Благодарение на дългогодишния си опит като обучител и експерт в областта на кулинарните изкуства и гастрономията, Крис Зишк представи разработения проект на учебен план за обучение на възрастни в пилотен курс „Управление на кулинарните изкуства и кулинарния бизнес“. Голям интерес сред партньорите предизвикаха, неизучавани в традиционните обучителни програми по кулинария, теми като: „Иновативни готварски техники и продукти в подкрепа на здравословния начин на живот“, „Управление на отпадъците и рециклиране в кулинарния бизнес“, „Органично земеделие и устойчив кулинарен туризъм“, „Енергийна ефективност в кулинарния бизнес“ и др. Всички участници в работната среща бяха съгласни с мнението, че съществуващите в европейски мащаб обучителни програми към момента не са актуални спрямо изискванията на пазара на труда и действителните потребности на кулинарната индустрия, тъй като обучаемите не придобиват ключови за тяхната последваща реализация знания и умения, продиктувани от напредъка на съвременните технологии, тенденции и достижения на науката. Усилията на всички партньори на този основополагащ етап ще бъдат насочени към разработването на гъвкава обучителна програма, която да може да бъде адаптирана от различни образователни и обучителни организации, според различното образователно ниво, което те предлагат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.

Меню