Още една специалност на ВУМ ще води до получаване на британска диплома

  1. Начало
  2. Uncategorized
  3. Още една специалност на ВУМ ще води до получаване на британска диплома

През месец Март 2019 г. Висше училище по мениджмънт получи официално потвърждение от Дирекцията за повишаване на качеството на стратегическия ни академичен партньор Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University, UK) за валидирането на програмата „Гастрономия и кулинарни изкуства“.

С това потвърждение студентите, обучаващи се в 3-годишната кулинарна програма на ВУМ, ще получават две дипломи при успешното й завършване – българска, ОКС Професионален бакалавър със специалност „Гастрономия и кулинарни изкуства“ от Висше училище по мениджмънт и британска – бакалавър BA (Hons) по мениджмънт на кулинарните изкуства от университета Кардиф Метрополитън.

Валидирането е резултат от продължителен процес на преговори и синхронизиране на програми и учебни планове, който приключи в началото на месец март 2019 г. с тридневно посещение на място на акредитационен екип от британския университет.

В резултат на получената висока оценка  и валидиране на още една специалност, Висше училище по мениджмънт вече предлага общо 9 образователни програми, водещи до получаване на българска и британска диплома. Седем от тях са бакалавърски в областите бизнес и мениджмънт, информационни технологии, хотелиерство и туризъм и кулинарни изкуства, както и две магистърски програми – по бизнес администрация (MBA) и по международен туризъм.

Бакалавърската програма „Гастрономия и кулинарни изкуства“ се преподава изцяло на английски език и се отличава с иновативност, изследователски елементи и новаторски подход към кулинарията. Практическото обучение на студентите се осъществява в професионалната среда на Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-инструктори с богат практически опит във висококатергорийни ресторанти в Европа, Азия, Северна и Латинска Америка.

В рамките на обучението си студентите провеждат задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца. Нашите възпитаници получават възможността да работят с едни от най-добрите шеф-готвачи в света, както и да работят в ресторанти, отличени със звезди „Мишлен“. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация. Кулинарните програми на Висше училище по мениджмънт са единствените в Източна Европа, които позволяват придобиване на висше образование в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството.

Меню