Креативност, иновации и „най-вкусните“ изпити

  1. Начало
  2. Uncategorized
  3. Креативност, иновации и „най-вкусните“ изпити

Ролята на практическото обучение за реализацията на кадри в туристическата индустрия

Висше училище по мениджмънт – Варна планира първото кулинарно изложение “Food Innovation Exhibition”, което ще представи уникални кулинарни продукти и разработки на студенти от специалностите „Гастрономия и кулинарни изкуства“ и „Хотелиерство и кулинарни изкуства“.

Като част от дисциплината „Иновации и креативност в кулинарните изкуства“, студентите от кулинарните специалности на Институт по кулинарни изкуства към ВУМ получават задачата да създадат свои собствени нови продукти, както и да разработят оперативно тяхното внедряване в реални условия. Студентите трябва да измислят свои авторски ястия с уникални рецепти, които не са използвани досега. Част от младите кулинари са се концентрирали върху визуалното преживяване, свързано с тяхното изделие, а други наблягат на вкусови качества или нестандартна текстура, опитват интересни съчетания на храни и продукти, или използват елементи от националната си кухня.

По време на събитието младите шеф-готвачи ще демонстрират своите иновативни кулинарни продукти пред комисията за оценка (преподавателски екип в състав шеф Хю Бутен, доц. Мая Иванова, инж. Ирина Петкова, Клайв Хорскрофт), но и пред представители на F&B индустрията и професионалисти от сферата на туризма и гостоприемството. Демонстрацията има за цел да привлече бизнес инвеститори, които не само биха оценили таланта и уменията на студентите, но също така биха могли да проявят интерес за закупуване и прилагане в практиката на някои от идеите.

Същевременно, организацията на самото събитие се явява изпит за студентите от друга специалност във ВУМ – „Хотелски мениджмънт“, като част от дисциплината „Конференции, изложения и корпоративни събития“. Така те ще могат да приложат на практика наученото по време на лекциите и ще планират, организират и управляват реално събитие – опит,  който е от изключителна полза за младите хора, завършващи образованието си подготвени да се включат в същинската работна среда.

Обучението в Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт е изключително практически-ориентирано и се характеризира с иновативност, изследователски елементи и нетрадиционен подход към кулинарните изкуства. Наред с академичните знания, студентите започват да трупат значителни практически умения още от началото на обучението си, което ги подготвя за реална работна среда и спомага за професионалното им и творческо развитие.

Практическата подготовка на студентите се реализира в различни направления, с цел запознаването им с целия спектър от дейности в сферата на гостоприемството и кулинарните изкуства. Под ръководството на техните шеф-инструктори, всеки семестър студентите планират и организират повече от 30 тематични събития, по време на които реални клиенти резервират места в специално оборудвания учебен ресторант. В рамките на обучението си студентите получават възможност да участват и в редица външни за образователната институция събития – изложения, панаири, благотворителни събития, кулинарни демонстрации, състезания и други, както в България, така и в чужбина. Безспорно, едно от най-важните предимства на обучението в Институт по кулинарни изкуства е възможността студентите да проведат до 12 месеца практически стаж в чужбина и да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Университетът партнира с повече от 80 ресторанта със звезди „Мишлен“ в Европа, за да предложи най-добрите възможности за практика на студентите и да ги фокусира върху всеки детайл от реалното функциониране на ресторантьорския и кетъринг бизнес, формирайки у тях ценностите и уменията, които се изискват от бъдещите предприемачи и лидери в хранителната индустрия.

Меню