Програмата „Гастрономия и кулинарни изкуства“ успешно комбинира усвояването на теоретични знания с практическо обучение. Студентите придобиват важни теоретични знания в областите счетоводство, ценообразуване, маркетинг, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, като изучават и специализирани модули като технология на кулинарните изкуства, иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство, управление на международното ресторантьорство, управление на специални събития и други. Практическото им обучение се осъществява в професионалната среда на Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-инструктори.

В рамките на обучението си студентите провеждат задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца. Благодарение на богатата и разнообразна мрежа от активни международни партньори на ВУМ, нашите възпитаници получават възможността да работят с едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива, отличени със звезди „Мишлен“. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

 • null

  Място на обучение

  Варна

 • null

  Език на преподаване

  английски

 • null

  Начало на учебния процес

  октомври/февруари

 • null

  Продължителност на обучението

  3 години (6 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми

Детайлна информация за възможностите за получаване на стипендия, таксите за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием

Основните изисквания за прием на студенти в Институт по кулинарни изкуства са висока мотивация, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.

Учебна програма

Основни модули

Първи курс

 • Технология на кулинарните изкуства (10 ECTS)
 • Хигиена и безопасност на работното място (5 ECTS)
 • Счетоводство (5 ECTS)
 • Мениджмънт (5 ECTS)
 • Хранителни продукти (5 ECTS)
 • Лабораторни упражнения 1: Основни кулинарни умения (5 ECTS)
 • Информационни технoлогии (5 ECTS)
 • Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Втори чужд език (5 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Летен стаж I/ Практическо обучение в кулинарията 1 (10 ECTS)

Втори курс

 • Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
 • Въведение в гостоприемството и туризма (10 ECTS)
 • Ценообразуване (5 ECTS)
 • Лабораторни упражнения 2: Организация и управление на събития (5 ECTS)
 • Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
 • Управление на операциите в ресторанта (5 ECTS)
 • Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Втори чужд език (5 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Летен стаж II/Практическо обучение в кулинарията 2 (10 ECTS)

Трети курс

 • Иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство (10 ECTS)
 • Стратегически мениджмънт (10 ECTS)
 • Управление на международното ресторантьорство (10 ECTS)
 • Управление на специални събития (10 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Дипломна работа (10 ECTS)
 • Дипломантски семинар
Избираеми дисциплини
 • F & B софтуер (модул: Управление на запасите) (5 ECTS)
 • F & B софтуер (модул: Продажби) (5 ECTS)
 • Въведение в техниките и тенденциите в молекулярната кухня (5 ECTS)
 • Технология на приготвянето на чай и кафе (5 ECTS)
 • Съвременни проблеми в ресторантьорството (5 ECTS)
 • Кариерно развитие (5 ECTS)
 • Посредници в туризма (5 ECTS)
 • Финанси (5 ECTS)
 • Брандинг в ресторантьорството (5 ECTS)
 • Електронна търговия в ресторантьорството (5 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Факултативни дисциплини

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.
• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

Меню