Програмата „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ успешно комбинира усвояването на теоретични знания с практическо обучение. Студентите придобиват важни теоретични знания в областите икономика, финанси, счетоводство, ценообразуване, маркетинг, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, като изучават и специализирани модули като технология на кулинарните изкуства, иновации и креативност в хотелиерството и кулинарното изкуство, управление на международното ресторантьорство, управление на хотела, хотелски софтуер, управление на специални събития и други. Практическото им обучение се осъществява в професионалната среда на Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-инструктори с богат практически опит.

В рамките на обучението си студентите провеждат задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца. Благодарение на богатата и разнообразна мрежа от активни международни партньори на ВУМ, нашите възпитаници получават възможността да работят с едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива, отличени със звезди „Мишлен“. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

 • null

  Място на обучение

  Варна

 • null

  Език на преподаване

  английски

 • null

  Начало на учебния процес

  октомври/февруари

 • null

  Продължителност на обучението

  4 години (8 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми

Детайлна информация за възможностите за получаване на стипендия, таксите за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием

Основните изисквания за прием на студенти в Институт по кулинарни изкуства са висока мотивация, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.

Учебна програма

Основни модули

Първи курс
• Икономика (10 ECTS)
• Технология на кулинарните изкуства (10 ECTS)
• Хигиена и безопасност на работното място (5 ECTS)
• Хранителни продукти (5 ECTS)
• Лабораторни упражнения 1: Основни кулинарни умения (5 ECTS)
• Информационни технoлогии (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж I (10 ECTS)

Втори курс
• Бизнес комуникации (5 ECTS)
• Мениджмънт (5 ECTS)
• Счетоводство (5 ECTS)
• Ценообразуване (5 ECTS)
• Лабораторни упражнения 2: Организация и управление на събития (5 ECTS)
• Финанси (5 ECTS)
• Управление на операциите в ресторанта (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж II (10 ECTS)

Трети курс
• Иновации и креативност в хотелиерството и кулинарното изкуство (5 ECTS)
• Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
• Въведение в гостоприемството и туризма (10 ECTS)
• Управление на хотела (5 ECTS)
• Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
• Посредници в туризма (5 ECTS)
• Практика хотел (5 ECTS)
• Хотелски софтуер (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт

Четвърти курс
• Стратегически мениджмънт в хотелиерството (10 ECTS)
• Управление на международното ресторантьорство (10 ECTS)
• Управление на специални събития в хотела (10 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Дипломна работа (10 ECTS)
• Дипломантски семинар

Избираеми дисциплини

• F & B софтуер (модул: Управление на запасите) (5 ECTS)
• F & B софтуер (модул: Продажби) (5 ECTS)
• Въведение в техниките и тенденциите в молекулярната кухня (5 ECTS)
• Технология на приготвянето на чай и кафе (5 ECTS)
• Управление на хотелски вериги (5 ECTS)
• Еко и селски туризъм (5 ECTS)
• Спа и уелнес туризъм (5 ECTS)
• Агротуризъм (5 ECTS)
• Културен туризъм (5 ECTS)
• Брандинг в хотелиерството и кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Електронна търговия в туризма и кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Корпоративни финанси в хотелиерството (5 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Факултативни дисциплини

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

 • Агротуризъм (5 ECTS)
 • Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
 • Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
 • Растениевъдство (5 ECTS)
 • Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
 • Компютърни мрежи (5 ECTS)
 • Бизнес приложения (5 ECTS)
 • Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
 • Робономика (5 ECTS)
 • Следващ чужд език (5 ECTS)
 • Подводно културно наследство (5 ECTS)
 • Eтнология (5 ECTS)
 • Фолклористика (5 ECTS)
 • Морска биология (5 ECTS)
Меню